het nieuwe samenwerken

Voor meer rendement uit samenwerking zijn diverse kwaliteiten nodig.
Collab verbindt deze kwaliteiten op maat tot één krachtig geheel. Connecting freedom!

Brains

Brains

Bytes

Bytes

Buildings

Buildings

Branding

Branding

Beings

Beings

Wat doet Collab

Propositie

De “Smart”-benadering van Collab beschouwt de werkomgeving als een strategisch middel. Voor meer rendement uit samenwerking is een multidisciplinaire aanpak en een samenhangende inzet van kwaliteiten nodig. Collab biedt als enige in de markt deze diensten aan in een geïntegreerd ondersteunend pakket van “Beings”​, “Brains”​, “Bytes”​, “Buildings”​ en “Branding”​. Door de mens centraal te stellen, ruimtes te specialiseren in de activiteiten die er plaatsvinden en technologie in te zetten om overal en altijd te kunnen samenwerken kan veel gewonnen worden. Door maatwerk, waarbij bedrijfsdoelstellingen en kernactiviteiten centraal staan, kan de organisatie meer rendement halen uit innovatieve samenwerking-en werkplekconcepten. Dat noemen wij: “Het Nieuwe Samenwerken”.


Brains


de rol van bedrijfskunde in het nieuwe samenwerken

Het Nieuwe Samenwerken is geen doel op zich. Het doorvoeren van veranderingen in de bedrijfsvoering heeft tot doel om de toegevoegde waarde van het bedrijf te verbeteren voor de stakeholders. Veranderingen dragen bij aan de bedrijfsstrategie en zijn gebaseerd op een visie en veranderstrategie op maat bijdragend aan het succes. Projectmatig worden nieuwe services geïmplementeerd. De impact van veranderingen worden gemeten en bijgestuurd.

De bedrijfsstrategie wordt vertaald naar een visie welke wijze van samenwerken het best bijdraagt aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Het maakt verschil of innovatie, efficiency, globalisering, co-creatie of een ander thema centraal staat in het verbeteren van de samenwerking. Het opstellen van een Collaboration Strategy zorgt ervoor dat de juiste services worden geïnitieerd op maat per doelgroep. De Collaboration Strategy zorgt ook voor een optimale samenhang tussen de deelgebieden Brains, Bytes, Building, Branding en Beings. Een projectmatige aanpak borgt dat de wensen van de organisatie worden meegenomen, de uitvoering voorspelbaar plaatsvindt en dat het uiteindelijke resultaat ook daadwerkelijk geadopteerd wordt door de organisatie. Parallel aan de individuele projecten helpt Collab de organisatie om het rendement van veranderingen te monitoren en voortdurend te leren van de ervaringen.


Bytes


de rol van ict in het nieuwe samenwerken

Nieuwe technologieën maken nieuwe manieren van samenwerken mogelijk. Het is mogelijk om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken omdat je overal en altijd beschikking hebt over informatie en communicatie mogelijkheden. Nieuwe technologieën maken echter veel meer mogelijk. De beste bedrijfskundige innovaties komen voort uit creatieve combinaties van ICT technologieën als Unified Communications, Big Data, Cloud, Mobile, Social Media en Security.

Unified Comunications integreert verschillende communicatiestromen in één weergave toegankelijk vanuit verschillende apparaten. Big Data haalt op een economische manier informatie uit grote hoeveelheden data. Cloud maakt mogelijk altijd en overal toegang tot relevante functionaliteiten en informatie te hebben via het internet. Mobile verbetert de bedrijfsvoering gebruikmakend van mobiele apparaten met nieuwe functionaliteiten en gerelateerde toepassingen (apps). Social Media verschaft een internet platform waarbij de gebruikers met minimale tussenkomst van een redactie de inhoud verzorgen. Security vrijwaart het gebruik van services van gevaar of schade door verstoring, uitval of misbruik van ICT. Een goed begrip van de bedrijfsvoering gecombineerd met innovatieve technologieën resulteert in services die leiden tot een doorbraak in de wijze waarop wordt samengewerkt in het bedrijf.


Buildings


de rol van interieur en huisvesting in het nieuwe samenwerken

Binnen het nieuwe samenwerken is een van de meest zichtbaar ingrijpende verandingen de kantoorindeling en nieuwe interieurelementen. Direct tastbaar en meestal sterk beeldbepalend. Hierdoor is naast de vormgeving rond de functie en het gebruik een extra dimensie in communicatie te creëren. Branding en positionering van de eigen organisatie.

Doordat het kantoor ingedeeld wordt naar functie en gebruik gaat men werken met karakter-eigenschappen als bijvoorbeeld, open/gesloten, overleg/werk, intern en extern overleg. En een nog breder pallet aan mogelijkheden om het gebruik en functie te ondersteunen.

Denk daarbij aan afgesloten belruimtes. Open inplug-desks voor een snelle update. Aparte bespreeknissen voor intern overleg en duidelijke werkplekken die meer privacy nodig hebben.

De organisatie in al zijn facetten bepaalt aan welke specifieke interieurelementen behoefte is.

Uiteraard wordt de vormgeving en indeling geheel ondersteund, gefaciliteerd en mede bepaald door de technische mogelijkheden om samen te werken.

De mens in de organisatie staat centraal in zijn beleving en behoefte. De omgeving en techniek zijn daarbij ondersteunend. Geheel om in de corporate gedachte van de organisatie het beoogde resultaat te bereiken.


Branding


de rol van communicatie in het nieuwe samenwerken

Organisaties die ervoor kiezen om te migreren naar Het Nieuwe Samenwerken krijgen te maken met allerlei veranderingen. Nieuwe werkplekken, andere vlakverdeling van het kantoor, nieuwe automatisering en documentenbeheer en nog veel meer. Het is van groot belang dat al deze zaken helder en overtuigend gecommuniceerd worden.

Op de eerste plaats natuurlijk intern. De mens staat van nature niet altijd open voor veranderingen. Daarom moeten medewerkers van de voordelen overtuigd worden. Ze moeten hun draai vinden in de nieuwe situatie en daar blij van worden. Protocollen moeten helder gecommuniceerd worden. Kortom, een belangrijke interne communicatiebehoefte op zowel een promotioneel als informatief vlak. Hiertoe kunnen uiteenlopende middelen ingezet worden. Maar ook voor de externe communicatie ligt in dit traject een grote kans.

Het Nieuwe Samenwerken heeft voor zowel klanten als stakeholders een imago verhogend karakter. Corporate communicatie kan hier optimaal op inspelen in uiteenlopende middelen. Klanten krijgen daardoor een beter gevoel over hun leverancier. Investeerders krijgen meer geloof in het rendement. Voor de overheden krijgt de organisatie een voorbeeldfunctie.
Het heeft zelfs een MVO-aspect hetgeen een voorkeurspositie oplevert in aanbestedingstrajecten. Denk hierbij aan efficiëntere huisvesting, duurzaam documentenbeheer en gezondere werkomstandigheden. Collab heeft dé communicatiespecialisten in huis om invulling te geven aan deze in- en externe communicatiebehoefte, op strategisch, conceptueel en creatief niveau.

Beings

de rol van de mens in het nieuwe samenwerken

Mensen staan centraal in High Performing Organisations. Organisaties stijgen boven zichzelf uit waarneer mensen met elkaar samenwerken. Betrokken, ondernemende, energieke en capabele mensen die verantwoordelijkheid nemen maken de High Performing Organisation. Omgekeerd zullen deze organisaties deze mensen aantrekken, voortbrengen en ontwikkelen.

Een goed presterende organisatie heeft kwalitatief goed management en kwalititatief goede medewerkers die zichzelf versterken. Het management is resultaatgericht en geeft leiding op basis van vertrouwen. De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor de gewenste resultaten en maken optimaal gebruik van de vrijheid om dit naar eigen inzicht te doen. Hierdoor kan er maximaal rendement behaald worden uit de beschikbare tijd en middelen. Gezamenlijk zorgen management en medewerkers voor een cultuur van openheid en actiegerichtheid waarbij de lange termijn en de belangen van alle stakeholders in acht worden genomen. Een kwalitatief goede organisatie zal in staat zijn zich voortdurend te verbeteren en te vernieuwen. De mens staat hierbij centraal en laten Hands-on Beings zich ondersteunen door Hands-on Brains, Hands-on Branding, Hands-on Buildings en Hands-on Bytes!

 

Wie is Collab

Over Collab


floris treffers
floris treffers

hands-on brains

Resultaatgerichte projectmanagement consultant: expert in het definiëren, verbinden  en koppelen van stakeholders tijdens de implementatie van Nieuwe samenwerkings concepten. Ontwerper van werkplekomgevingen, verbinder van de 5 Collab B’s


joep verheijen
joep verheijen / BA

hands-on buildings

Gepassioneerd interieurontwerper en architect, een creatieve en originele denker. In staat om de visie op de werkomgeving te vertalen in rationele en inspirerende ideeën en oplossingen.


jos van der wielen
jos van der wielen

hands-on beings

Werk- en organisatiepsycholoog; Expert op het gebied van werkplek strategie & verbinden; doorgewinterde verandermanager; onderzoeker en universitair docent; auteur van verschillende boeken en artikelen over flexibel werken.

Portfolio

Impressies

 • K+N Amsterdam

  K+N Amsterdam

 • Insights

  Insights

 • InnovA58

  InnovA58

 • OMWB

  OMWB

Waar is Collab

Contact